top of page

Organisatieopstellingen

Wanneer alles om je heen verandert, kun je dan nog hetzelfde blijven?

Wat is een organisatieopstelling en hoe werkt het?

 

Een organisatieopstelling is een heel eenvoudige maar effectieve manier om systemische inzichten in organisatorische processen en verhoudingen te krijgen.

 

Aan een organisatieopstelling kan worden deelgenomen als cliënt (inbrenger van de vraag) of als representant (plaatsvervanger/vertegenwoordiger).

 

De cliënt brengt een vraag in die in eerste instantie door de opsteller in een interview onderzocht wordt. Het is ook mogelijk een vraag te stellen die niet bekend gemaakt wordt aan de overige deelnemers. Dit om te voorkomen dat de representanten de opstelling kunnen beïnvloeden. Dit wordt een verdekte opstelling genoemd

 

Vervolgens kiest de cliënt representanten voor collega’s of onderdelen uit zijn organisatie en voor zichzelf. De representanten hoeven niets speciaals te doen en hoeven niet betrokken te zijn bij de organisatie maar dat mag wel.

 

Intuïtief plaatst de cliënt daarna de verschillende representanten in een bepaalde opstelling tot elkaar. Zo wordt er een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de organisatie waarin hij werkt. Wanneer mogelijk werk ik met representanten voor bijvoorbeeld een afdeling,  de cliënten,  het ondernemingsplan, de cashflow etc. Om ervoor te zorgen dat vooral de processen en onderstroom zichtbaar worden.

 

Vanaf het moment dat de representanten zijn opgesteld is de cliënt praktisch klaar met zijn inbreng en wordt hij toeschouwer.

 

En dan gebeurt er iets bijzonders. De opgestelde representanten blijken in staat om lichamelijk en emotioneel te voelen wat zich afspeelt in de personen of de elementen die ze representeren. Het “veld” blijkt vrijwel altijd in hoge mate overeen te komen met de werkelijke situatie binnen de organisatie.

 

Een opstelling laat altijd zien wat gezien moet worden. Dat klinkt misschien wat vaag maar tijdens de opstellingen welke ik begeleid heb is dit zeker het geval geweest!

bottom of page